Wymagania licencyjne dla klubów nowej III ligi
Dodane przez narvi dnia Czerwiec 23 2008 11:56:01
Wszyscy ekscytujemy się udziałem Narwi w rozgrywkach nowej III ligi. Zapominamy tymczasem, że czeka nas jeszcze cały ten cyrk związany z MZPNprzyznawaniem licencji. Nie martwimy się co prawda zbytnio o to, że Narew może nie otrzymać licencji. Jeśli jednak spojrzymy na obiekty niektórych naszych rywali, to zaczynamy mieć wątpliwości, czy ich przedstawiciele zdołają przekonać do swoich racji komisję weryfikacyjną z MZPN-u.

Poniżej przedstawiamy Wam niektóre z punktów regulaminu. Na zielono zaznaczyliśmy, które punkty Narew spełnia na pewno.

Rozszerzona zawartość newsa
Wszyscy ekscytujemy się udziałem Narwi w rozgrywkach nowej III ligi. Zapominamy tymczasem, że czeka nas jeszcze cały MZPNten cyrk związany z przyznawaniem licencji. Nie martwimy się co prawda zbytnio o to, że Narew może nie otrzymać licencji. Jeśli jednak spojrzymy na obiekty niektórych naszych rywali, to zaczynamy mieć wątpliwości, czy ich przedstawiciele zdołają przekonać do swoich racji komisję weryfikacyjną z MZPN-u.

Poniżej przedstawiamy Wam niektóre z punktów regulaminu.

JUNIORZY:
- przekazanie podpisanego zobowiązania do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich trzech drużyn młodzieżowych
STADION:
- minimum 500 miejsc siedzących indywidualnych (ławki lub krzesła)
- minimum 200 siedzisk stałych (foteliki lub siedziska)
- trwałe odgrodzenie boiska od widowni np. płotem

- musi być ogrodzony z min. 3 wejściami dla kibiców, w tym jedno
dla kibiców przyjezdnych
, powinien posiadać bramę wjazdową oraz min. 3 wyjścia ewakuacyjne. Punkty wejścia dla kibiców powinny mieć kasy biletowe oraz pomieszczenia depozytowe.
- przejścia dla zawodników, kadry trenerskiej, kierownictw zespołów, sędziów,
obserwatora i delegata powinny być wyznaczone na stałe i tak aby były one
bezpieczne i nie zagrażały osobom przechodzącym.

- musi mieć oznaczony na stałe punkt sanitarny na białej tablicy -zielonego koloru krzyż.
- musi posiadać toalety dla zawodników, sędziów oraz widowni (dla kibiców
min.1 toaleta na 200 osób
).
- szatnie z natryskami z ciepłą i zimną wodą, toalety, całość powierzchni min. 25 m2.
- trawiaste boisko
- ławki rezerwowych muszą być wykonane z twardego materiału i posiadać min. 13 miejsc siedzących, w przypadku jednolitej ławki zakłada się 50 cm jako jedno siedzenie.
- na widowni - trybunach musi być wydzielony sektor dla kibiców drużyny
przyjezdnej w ilości 5% pojemności stadionu.

Organy macierzystego Związku Piłki Nożnej przyznają licencję w okresie od 15.06.do 30.06. danego roku kalendarzowego. Licencja zostaje nadana klubom na okres dwóch sezonów piłkarskich. Opłata za udzielenie licencji wynosi 500 zł. Wnioski o nadanie licencji należy składać do 15 czerwca danego roku.